Amazon testuje 30hodinové pracovní týdny. Budou lidé nahrazeni roboty?

Běžný pracovní týden představuje 40 hodin, avšak některé společnosti testují v poslední době kratší pracovní týdny, které však stále řadí mezi práci na plný uvázek. Mezi takové společnosti se nyní přiřadil i jeden z největších internetových obchodů Amazon. U vybraných týmů byl zkrácen úvazek o celých 10 hodin a byla snížena mzda na 75 %.

Jedním z hlavních důvodů je snaha o maximální produktivitu v průběhu celé pracovní doby, čehož není v běžné pracovní době možné dosáhnout. Druhým důvodem je postupná náhrada lidí za robotické systémy, které v současnosti Amazon vyvíjí.

Zdroj: Zde.