Firemní identita

Začínáte podnikat a chcete, aby vaše firemní prezentace působila profesionálně? Nebo už sice nejste na trhu nováčkem, ale víte, že by to chtělo celé doladit? Pomůžeme vám s tím, aby jednotlivé části do sebe krásně zapadly a vaše firemní identita byla 100%.

Chci firemní identitu

Co je to firemní identita?

Firemní identita (nebo-li corporate identity) je základním stavebním kamenem každé úspěšné firmy. Je to soubor prvků, které definují a reprezentují firmu a zahrnují její vizuální, verbální a emocionální aspekty. V tomto článku se budeme zabývat tím, co firemní identita je, proč je pro firmy důležitá a co všechno zahrnuje její tvorba.

Firemní identita je celkový dojem, který firma vytváří u svých zákazníků, zaměstnanců a veřejnosti. Zahrnuje vnímání firmy z hlediska vizuálního, komunikačního a emocionálního.

Pomáhá firmě vytvořit si rozpoznatelnost, budovat důvěru, získávat loajální zákazníky a růst na trhu. Tvorba firemní identity je komplexní proces, který vyžaduje pečlivou analýzu a plánování, ale jeho výsledkem je silný a konzistentní obraz firmy, který pomáhá dosáhnout úspěchu.

Proč je firemní identita důležitá?

Rozpoznatelnost:
Silná firemní identita pomáhá firmě vytvořit si vlastní rozpoznatelnost na trhu. Zákazníci si lépe pamatují firmy s jasnou a konzistentní identitou.

Důvěra:
Firemní identita přispívá k budování důvěry mezi firmou a zákazníky. Když firma prezentuje jednotný a profesionální obraz, zákazníci mají tendenci jí více věřit.

Věrnost zákazníků:
Silná firemní identita může vést k větší loajalitě zákazníků. Lidé mají tendenci se více identifikovat s firmami, které mají hodnoty a poslání, které jsou jim blízké.

Růst:
Firemní identita může pomoci firmě růst a expandovat do nových trhů. Jednotný a rozpoznatelný obraz usnadňuje vstup na nové trhy a získávání nových zákazníků.

Ozvěte se nám

 

Jak probíhá tvorba firemní identity?

Tvorba firemní identity je komplexní proces, který zahrnuje několik klíčových kroků:

 1. Analýza: Prvním krokem je důkladná analýza firmy, jejího trhu a konkurence. Je třeba porozumět cílovému trhu a tomu, co firma chce dosáhnout svou identitou.
 2. Definování hodnot a poslání: Firma by měla jasně stanovit své hodnoty a poslání, které budou tvořit základní kámen firemní identity.
 3. Vizuální prvek: Tvoření vizuálního stylu zahrnuje vývoj loga, výběr barev, fontů a grafických prvků, které budou reprezentovat firmu.
 4. Komunikace: Tvorba komunikační strategie, včetně způsobu, jakým firma komunikuje se zákazníky a jakým způsobem prezentuje své hodnoty.
 5. Implementace: Jednotlivé prvky firemní identity se musí implementovat do všech aspektů firmy, od marketingových materiálů a webových stránek po interní komunikaci a kulturu firmy.
 6. Udržování konzistence: Je důležité udržovat konzistenci ve všech aspektech firemní identity. To znamená, že všechny prvky, včetně loga, barev a komunikace, by měly být jednotné a konzistentní.

Naše návrhy

Co dokážeme navrhnout v rámci firemní identity?

 • firemní logo
 • logomanuál
 • vizitky
 • firemní podpisy
 • obálky
 • dopisní papíry
 • letáky
 • plakáty
 • nálepky / etikety
 • potisk reklamních předmětů (triček / propisek aj.)

Kontaktujte nás

Rádi se nezávazně podíváme na váš web či e-shop a zjistíme, jak vám můžeme pomoci v marketingu.