Nový zákon pro kontrolu uživatelských videí

Doposud na sdílení videonahrávek dopadala pouze obecná pravidla evropské směrnice o elektronickém obchodu. Cílem nové regulace je ochrana uživatelů.

Pokud tato opatření nebudou dodržována, bude je pokutovat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Nově budou muset webové stránky pro sdílení videí, mezi které patří například YouTube či Vimeo dodržovat pravidla pro reklamu (např. není povolena skrytá reklama a veškerá obchodní sdělení musí být jednoduše rozeznatelná), zamezit podpoře terorismu a chránit děti před škodlivým obsahem (násilí a pornografie).

Sdílení videí, nebylo zatím specificky regulováno, a to i přesto, že se jedná o velice oblíbenou a užívanou mediální službu. Je to poprvé,
kdy se na úrovni Evropské unie bude regulovat obsah určité digitální platformy. Vztahovat se bude především na velké nadnárodní hráče, národní služby a sociální média.

Na videoklipy, které jsou součást online verzí novin a časopisů a na GIFs (pohyblivé obrázky) se regulace vztahovat nebude.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání povede seznam a bude vykonávat dozor nad poskytovately služeb platforem pro sdílení videonahrávek. Za porušení může rada uložit pokutu až 500 000 Kč.

Zdroj: zde