Přípravy velkých změn v roce 2021 v oblasti eGovernmentu

Rok 2021 se nesl ve znamení přípravy velkých změn v oblasti eGovermentu. Tyto změny započali už v roce 2019 přípravou zákona o právu na digitální služby, který je často označován také jako digitání ústava. Většina plánovaných změn má přijít od počátku února či července 2022.

Již v roce 2021 došlo k legislativním změnám v podobě zákona č.261/2021 Sb., který má přezdívku DEPO. Ten má za cíl posílit elektronickou podobu veřejnoprávní a soukromoprávní komunikace, především pak odblokováním poštovních datových zpráv od roku 2022 a zřízením velkého počtu nových datových schránek. Od roku 2023 budou povinné pro všechny živnostníky a automaticky pak pro všechny fyzické osoby, které se kamkoli přihlásí přes NIA.

Evropská unie má mnohem více cílevědomé plány v oblasti digitalizace. Jedná se o projekt evropských peněženek digitální identity, neboli EU digital identity wallet. Ten je však založený na jiném principu, než ten náš. Do budoucna pak bude zajímavé, jak budou oba způsoby elektronické identifikace  spolu fungovat.

Zdroj: zde