Program výuky digitálních dovedností

Google ve spolupráci s neziskovou organizací Czechitas připravuje vzdělávací program digitálních dovedností. Bude se jednat o online kurzy zaměřené na IT podporu, projektový management, datovou analytiku a UX design. Program vzniká jako reakce na předpoklad, že v budoucích letech zanikne v Česku celá řada pracovních míst v průmyslu a poroste poptávka po zaměstnancích v oboru informačních technologií.

Program bude probíhat prostřednictvím online kurzů a je zaměřený na zájemce, kteří z různých důvodů nemohou studovat na klasické vysoké škole. Kurz bude kratší než šest měsíců a bude ukončen udělením certifikátu.

Mezi české a slovenské žadatele bude prostřednictvím organizace Czechitas rozděleno 2 tisíce stipendií. Stipendia budou zaměřená na ohrožené skupiny na trhu práce. Především se bude jednat o ženy a dívky se zájmem o digitální dovednosti a uplatnění v technologickém sektoru.

Vzdělávací kurzy, které Google ve spolupráci s Czechitas připravuje, budou probíhat prostřednictvím platformy Coursera.org.

Zdroj: zde