V budoucnu budou chytré bezpečnostní kamery fungovat stejně jako lidské oči


Dnešní kamery dokáží díky umělé inteligenci spoustu věcí analyzovat. Například bezpečnostní kamery jsou schopné poznat, zda se některý předmět nezahřívá. Takové kamery dokáží na základě dlouhodobých dat vyhodnotit, zda nehrozí vznik požáru. Do budoucna by se měla analytika ještě více zlepšit. Kamery mohou analyzovat pohyb aut nebo lidí v prostoru a následně na základě parametrů vyhodnotit rizikové situace. Snahou je naučit kamery, aby se chovaly jako naše oči. Chytré kamery s sebou však přináší také jistá negativa. Jedná se především o ochranu osobních údajů.

Zdroj: Zde