V jakých případech nemohou spotřebitelé vrátit zboží z e-shopů?

Mnoho spotřebitelů spoléhá na možnost vrácení zboží zakoupeného v internetovém obchodu do 14 dnů bez udání jakéhokoliv důvodu, přesto se však najdou výjimky, u kterých prodejce nemusí odmítnuté zboží zákazníkem přijmout zpět. Jedná se například o zboží, které bylo upraveno na míru. Spotřebitelé však narazí také v případě hygienických potřeb, z nichž byl již porušen obal. Vrátit nelze ani potraviny, květiny a další produkty, které podléhají rychlé zkáze.

U zakoupení CD a DVD, filmů, či počítačového softwaru nemůže být zboží přijato zpět, pokud byl porušený původní obal. Důvodem je v tomto případě ochrana autorských práv. Zboží, které spotřebitel nedopatřením poškodil, je možno vrátit, ale prodejce mu nemusí vyplatit celou částku, pouze jeho poměrnou část. Zákon se tak snaží chránit podnikatele před unáhlenými nákupy.

Zdroj: Zde.