Velká transformace státního IT a e-governmentu

Vláda schválila 6.dubna projekt transformace koordinace a řízení digitalizace, na základě kterého má v plánu vytvořit Národní digitální agenturu a Národní datové centrum.

Národní datové centrum se bude zabývat technickou správou sdílených informačních systémů, které slouží všem rezortům. Projekt by měl být realizován do konce letošního roku. Vícepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš chce, aby vzniklo centrální řízení IT a e-governmentu. V rámci projektu by také mělo dojít k přesunu Odboru eGovernmentu a Odboru digitalizace ze státního IT podniku NAKIT a to právě do nově vzniklé Národní digitální agentury.

Zdroj: Zde