Google Tag Manager


Ve Vašem e-shopu můžete využívat Google Tag Manager (Správce značek).

Přidání možnost využívání této služby na e-shopu provedete v administraci v menu záložka Nastavení - Google - Google Tag Manager.
Zde vložíte unikátní identifikátot, který Vám vygeneruje Google při vytvoření služby Tag Manager.

Více informací o Google Tag Manager naleznete na stránce https://support.google.com/tagmanager/?hl=cs#topic=3441530