Vodohospodářský ateliér, s.r.o.

Projektová a inženýrská organizace se zaměřením na zpracovávání studií, projektových dokumentací a provádění inženýrské činnosti v oblastech vodního hospodářství a životního prostředí. Zajišťují poradenskou činnost se zaměřením na doporučení a zpracování žádostí o poskytnutí finančních prostředků z vhodných dotačních titulů jak tuzemských tak fondů EU pro ekologické, vodohospodářské a inženýrské stavby.

  Zobrazit web