3D Secure

Pod pojmem 3D Secure najdeme formu zabezpečení, používanou během platby kartou přes internet, která by měla zabránit zneužití citlivých údajů. Jedná se o rychlou a pohodlnou formu platby za pomoci údajů uvedených na kartě, kdy uživatel sdělí informace pouze bance, nikoli přímo prodejci. Ke kontrole a zvýšení bezpečnosti je zadání správných údajů kombinováno se zasláním ověřovacího kódu pomocí SMS nebo využití mobilní aplikace.

Samotné údaje jsou přeneseny pomocí HTTPS protokolu v zašifrované podobě.

Z hlediska obchodní strategie, je využití 3D Secure výhodou. Obchodník působí na první pohled důvěryhodněji.

Další zajímavý pojem zabývající se bezpečností uživatele je například GDPR.