Při návštěvě webové stránky navazuje spojení klient a webový server komunikující protokoly HTTPS. Pokud dojde k poruše, je generován chybový kód. Chyby s označením 500 – 512 značí chybu na straně serveru a chyby s označením 400 – 499 jsou na straně klienta.

Chyba 401 konkrétně znamená, že uživatel není oprávněn k přístupu na webovou stránku bez přihlášení pomocí správných údajů.

Neoprávněný přístup, chyba 401 (unaproved) je velmi podobná chybě 403 – zakázáno. Obě chyby zabraňují v přístupu, ale chyba 403 správce zakazuje přístup bez přihlášení a znemožňuje přístup externím uživatelům.

Chyby jsou nepříjemné a mohou mít negativní vliv na návštěvnost a konverze. Aby klient stránku neopustil, tak je třeba poskytnout kontext a nabídnout řešení. Vše by mělo být v souladu s firemním jazykem.