A/B testování

A/B testování, známé také pod pojmem Split Testing, je systém testování dvou a více variant za účelem vyhodnocení, která varianta má nejlepší výsledky.

Tento systém se využívá například při rozesílání newsletteru, kdy je rozesláno více variant, například s rozdílným názvem předmětu nebo odesílatelem zprávy. Verze, která dosáhne nejvyššího počtu konverzí, například prokliku na web či dokončení objednávky, je vyhodnocena jako nejúspěšnější a dále využívána častěji. O rozeslání i vyhodnocení se většinou starají automatické systémy. Podobně je tomu také u PPC reklam, kdy je uživatelem nebo reklamním systémem vytvořeno více variant téže reklamy a následně vyhodnoceno, která varianta má největší úspěch.

Dalším zajímavým pojmem z oblasti on-line marketingu jse například kombinovaná reklama nebo kontextová reklama.