Atribuce / Atribuční model

Ve světě on-line marketingu se jedná o výraz spojující konverze s jejich zdroji, tedy tím, odkud uživatel web navštívil. Zda to bylo na základě organického vyhledávání, newsletteru či například PPC reklamy.

Atribuční model

K jednotlivým marketingovým kanálům je vždy přiřazena hodnota konverze, která je skrze ně uskutečněna. Atribuční model se zabývá způsobem, jakým je tato hodnota přiřazena. Za hodnotné může být považován kanál, který stál v konverzní cestě na posledním místě nebo kanály v rámci celé konverzní cesty.