Atribuční okno

Atribuční okno nám sděluje či definuje určitý časový rámec, který ohraničuje dobu, kdy byla provedena určitá akce vedoucí ke konkrétní konverzi.

Google Analytics

V rámci Google Analytics si můžete skrze Conversion - Multi-Channel Funnels - Time Lag udělat představu o tom, jak dlouho uživateli trvalo, než se od určité akce (například kliknutí na bannerovou reklamu) dostal k provedení konverze (například nákup na e-shopu).

U složitějších rozhodnutí, například výběru dražších produktů, které lidé nekupují pravidelně, je délka atribučního okna zpravidla delší než u běžných konverzí, jako je například nákup nového oblečení. Při nastavení kampaně je potřeba vzít tohle v úvahu.

V rámci Googlu je atribuční okno nastaveno automaticky na 30 dní od kliknutí.

Facebook

Pokud se podíváte na výchozí nastavení Facebooku, zjistíte, že je to 1 den od zhlédnutí reklamy a 28 dní po kliknutí. V obou případech lze hodnotu změnit skrze Power Editor či Správce reklam.