Bing Ads / Microsoft Advertising

Přesně zacílený nástroj pro propagaci

Microsoft Advertising (Bing Ads) nabízí reklamní služby na prohlížečích Bing, Yahoo! a dalších. Proces funguje na základě systému prokliků, tedy takzvaného pay per click (PPC). Ten nutí zadavatele k tomu, aby jejich komerce byla atraktivní a určená relevantnímu publiku.

Microsoft Advertising definuje koncového zákazníka

Ten, kdo si reklamu prostřednictvím Microsoft Advertising zařídí, pracuje s přesnou demografickou charakteristikou svého zákazníka. Nabízený produkt se tak zobrazí jen těm uživatelům, pro které je relevantní.

Bing Ads poskytují širokou paletu úprav

Bing Ads byly vůbec prvními, které začaly s demografickými údaji pracovat. U konkurence se tento systém začíná objevovat až od konce roku 2006. K tomu Microsoft Advertising nabízí možnost zobrazit reklamu jen v určitých dnech nebo v předem definovaných hodinách. Bing Ads je možné upravovat offline a později změny převést do on-line prostředí.

Jedná se o důležitý nástroj v rámci on-line marketingu.