Bundle

Termínem bundle je označován prodej dvou a více produktů či služeb v jednou balíčku. Je to vlastně způsob, jak uživatele přimět ke koupi více produktů, než by reálně potřeboval nebo původně zamýšlel. Příkladem může být například výhodné balení tří produktů za cenu dvou nebo nákup přístroje s balením baterií navíc a podobně.

Tohoto schématu lze využít v rámci on-line marketingu využití PPC reklamy.