Chat slouží ke komunikaci v on-line prostředí, jde o krátné zprávy mezi dvěma nebo více lidmi. Rozlišujeme více typů chatu a to klasický chat (dochází pouze k přenosu textových znaků), audiochat (přenos zvuku) či videochat (přenos zvuku i videa).

Z převážně osobní komunikace se chat přesunul i do komunikace firemní a je tak často využíván k rychlému navázání kontaktu obchodníka se zákazníkem. Jedná se o tzv. webchat. V souvislosti s neustále se rozšiřujícícm trendem automatizace se můžete setkat také s automatickými zprávami na chatu, které zajišťuje chatbot. Smyslem tohoto počítačového programu je vést konverzace s lidmi za pomoci umělé inteligence. Mezi nejznámější patří např. chatbot ve Facebook Messengeru, patřící společnosti Facebook.