Cílová skupina

Termín cílová skupina je hojně využívaný v rámci on-line marketingu.

Označení pochází z anglického target audience nebo také target group. První termín bychom mohli přeložit také jako cílové publikum.

Jedná se o vzorovou skupinu lidí, na kterou jsou cíleny aktivity, probíhající v rámci on-line marketingu. Může sem spadat například optimalizace pro vyhledávače včetně tvorby blogu nebo PPC kampaň. Čím přesnější bude cílení a splnění očekávání a požadavků dané cílové skupiny, tím větší zisky můžeme očekávat. Cílová skupina je zpravidla definována věkovou kategorií, pohlavím, dosaženým vzděláním, životními zvyky a stylem života, používaným jazykem a podobně. Pokud budete chtít prodat například outdoorové boty na vysokohorskou turistiku, cílovou skupinou mohou být muži i ženy ve věku od dvaceti do čtyřiceti let se zájmem o přírodu a outdoor.