Click Rate

Jedná se o hodnotu vyjadřující poměr mezi počtem zobrazení a kliknutím na reklamní prvek. Hodnota se zpravidla udává v procentech. Čím vyšší je poměr kliknutí, tím je reklama úspěšnější. Hodnota se zpravidla pohybuje mezi 0,5 až 5 %. Výsledná hodnota je často nízká kvůli bannerové slepotě.

Hodnota Click Rate je důležitým ukazatelem nejen u dokončených reklamních kampaní, například PPC, ale i u těch probíhajících, jejichž optimalizace je pak snadnější. Jedná se o důležitou součást on-line marketingu.

Tuto hodnotu najdeme například i u newsletteru.