Cookies

Cookie můžeme z anglického jazyka přeložit jako sušenka nebo koláček. Jedná se o určité množsví dat, které je vytvořeno webovým serverem a uloženo v počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru uživatelem je cookie zpětně odeslána prohlížečem na tento server, který díky tomu získá nazpět předtím uložené informace. Cílem cookies je získat přehled a některé informace o návštěvnících webu.

Výhodou může být například to, že server Vám při každé návštěvě předvyplní přihlašovací údaje, nastaví jazyk a podobně. Jelikož ale někteří lidé mohou cookies vnímat jako prostředek narušující jejich soukromí, je možné je na svém prohlížeči vypnout či dokonce úplně vymazat.

Ochranou osobních údajů uživatelů se zabývá GDPR.

Dalším zajímavým pojmem je také heslo.