Copyright

S copyrightem se setkáte na většině webových stránek. Je to ono zvláštní „C“ v kolečku doplněné rokem nebo rok doplněný slovem „Copyright,“ případně časové rozmezí v rámci let. Někdy je připojen odkaz na autora webu, většinou grafické studio a někdy také freelancera. Podle § 9 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, kde je doslova uvedeno, že: „Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě.“, je autorským právem automaticky chráněn veškerý obsah, aniž by to bylo nutné kdekoli uvádět.

Uvedení copyrightu bylo údajně převzato z amerických webů z konce minulého století. Dnes už byl tento zákon dávno zrušen. První weby tento způsob ochrany autorských práv převzaly pravděpodobně z tištěných médií.

Tvorba kvalitního obsahu je dnes důležitou součástí SEO. Rádi pro vás zajistíme profesionální copywriting a další služby.