Feedback

Feedback neboli zpětnou vazbu můžeme také nazvat jako reakci uživatele na webové stránky. Zpětná vazba vždy vyjadřuje nějaký postoj, názor, nebo komentář k webu nebo jeho vlastníkovi. Bývá zjišťována především prostřednicvím anket nebo diskuzí, jež se na webu často vyskytují.

Díky častému sledování zpětné vazby pozorovatelů může majitel stránek rozšiřovat své možnosti a zlepšovat svou strategii vedoucí k nárůstu počtu zákazníků.

Jedná se o důležitou součást on-line marketingu.

Neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s nárůstem zákazníků.