Firmy.cz

Firmy.cz je katalog ověřených firem na území České republiky. Naleznete zde seznam firem a dalších institucí s kontakty, otevírací dobou a recenzemi od zákazníků. Firmu lze zviditelnit díky službě „naplno“.

Přes 700 000 profilů je zařazeno do 4 000 kategorií pro lepší přehlednost. Web používá přes 3 miliony unikátních uživatelů a byla by škoda se soustředit pouze na Google a službu „Moje firma“.

Co získáte registrací:

  • Místo v katalogu firem
  • Zobrazení ve vyhledavači Seznam
  • Sreality.cz
  • Sauto.cz
  • Mapy.cz

Pořadí ve vyhledávači Seznam.cz je ovlivněno:

Obsahem

Název, popis a kategorie firmy. Větší shoda s hledaným výrazem = lepší pozice ve výpisu.

Vzdáleností

Výsledky se zobrazují podle reálné vzdálenosti.

Webovou stránkou

Pokud vaše stránka odpovídá hledanému výrazu, je výše ve vyhledavači.

Bonitou

Řazení podle investovaných peněz do prezentace.