Fórum

Diskusní fóra jsou veřejná média, která umožňují zapojit se do debaty s ostatními uživateli. Existují uzavřené diskusní skupiny, kam je třeba registrace nebo otevřené fórum pro prezentaci názorů.

Na internetu jde o webové stránky nebo jejich části, kde se diskutuje k danému problému a využívá se nejen k vyjádření, ale také k získání jiných názorů.

Diskusní fóra lze využít jako jeden z komunikačních prostředků s uživateli a důsledným spravováním fór je lze využít jako zdroj dobrých recenzí. Přestože internetová fóra stále existují, tak se diskuze přenesla na sociální sítě.

Diskuze na sociálních sítích lze do jisté míry také za fóra považovat. Komunikace zde je rychlá a přehledná. Interakcí s uživateli zvyšujete svůj dosah a odpovídání na komentáře zlepšuje obraz vaší značky.

Správa sociálních sítí vám pomůže udržet komunikaci se zákazníky a tvorba zajímavého obsahu podnítí další diskuzi.

Zvažujete nový e-shop nebo webové stránky? Nebáhejte nás kontaktovat. Součástí může být i fórum.