Frontend

Pojmem Frontend je označována ta část webu v oblasti programování webových apllikací, jež je viditelná pro všechny uživatele, neboli veřejně přístupná část webových stránek.

Opačným termínem k Frontendu je Backend, který zahrnuje tu část webu, která je pro návštěvníky skrytá.

Dalším zajímavým pojmem je indexace webové stránky.