Google Penguin

Jedná se o algoritmus, který byl jedním z mnoha updatů společnosti Google. Algoritmus byl vyvinut aby snížil viditelnost příliš optimalizovaných webů nebo těch, které nadužívaly některé spamovací techniky. Jedná se například o tapetování klíčovými slovy nebo záměrné vytváření nekvalitních zpětných odkazů. Penguin byl spuštěn v dubnu roku 2016. Jeho cílem je zpřesnit výsledky zobrazované ve vyhledávací síti a zkvalitnit výběr nabízeného obsahu.

Již v roce 2011 byl spuštěn algoritmus Google Panda, jehož cílem bylo omezit viditelnost nekvalitního obsahu ve vyhledávací síti.