Grafický manuál

Jedná se o manuál určující základní corporate design. V manuálu jsou definovány základní části, jako jsou například logo nebo výběr fontů a specifikace barevného schématu. Grafický manuál by měl obsahovat také upřesnění, jak s těmito prvky pracovat a čemu se naopak vyvarovat. Může být v grafické i v tištěné podobě.

Dobře zpracovaný grafický manuál napomáhá udržet jednotnou vizuální podobu při prezentaci společnosti. Platí, že čím je firma větší, tím je grafický manuál důležitější. Ve chvíli, kdy sedí ve firmě tři lidé, snadno pohlídají vizuální podobu všech výstupů. U několika desítek nebo stovek zaměstnanců je nereálné, aby se dohodli mezi sebou. Právě zde přichází na řadu grafický manuál.

Své využití najde například u tvorby PPC reklamy nebo u příspěvků na sociální sítě, které připravují nejčastěji grafik a copywriter.