GTPR / Google Toolbar PageRank

GTPR je hodnota stránky v rozmezí 0-10, kterou přiřazuje prohlížeč Google na základě logaritmického odvození reálného PageRank. Skutečnou hodnotu PageRank však není možné dohledat – bylo by pak příliš snadné uměle ovlivnit pořadí stránky v rámci výsledků vyhledávání.

Aby bylo možné zjistit hodnotu GTPR, je potřeba nainstalovat Google Tolbar. Tato hodnota se hodí pro selekci stránek, s kterými je vhodné měnit zpětné odkazy. Většinou se volí stránka s podobnou hodnotou GTPR. Jedná se o důležitou součást SEO.