Pod pojmem hoax najdeme nepravdivé zprávy, sdělující zkreslené nebo vymyšlené informace. Cílem může být pouhá dezinformace nebo přímo snaha někoho ovlivnit, například ke koupi určitého produktu nebo služby, odeslání částky na neznámý účet a podobně.

V dnešní době se setkáme s těmito zprávami také v rámci některých zpravodajských nebo bulvárních webů. Jako příklad můžeme uvést zprávy, upozorňující nás na neexistující viry, většinou prostřednictvím e-mailu. Podvodné zprávy mohou po uživateli požadovat číslo účtu, kreditní karty a další citlivé informace.

Nejbezpečnější reakcí je nikdy neposkytovat citlivé údaje na základě něčího vyžádání. A to ani tehdy, když je uživatel kontaktován telefonicky a volající se představí jako operátor nebo pracovník banky. U nevyžádaných hovorů je ideální nic nesdělit a osobně kontaktovat operátora nebo kohokoli, za koho se volající vydával a informaci si ověřit.

V neposlední řadě se může v rámci e-mailu jednat o SPAM, tedy nevyžádané obchodní sdělení, což je trestná činnost.

Rádi vám poradíme ohledně správného e-mail marketingu. Neváhejte nás kontaktovat.