Zkratka KPI pochází z anglického Key Performace Indicators. Nejčastěji se setkáme s překladem Klíčové ukazatele výkonnosti.

Zjednodušeně můžeme říci, že se jedná o hodnotu, vyjadřující efektivitu toho, jak firma dosahuje svých cílů. Většina firem bude mít více hodnot KPI. Jedna hodnota může vyjadřovat efektivitu na úrovni celé firmy, další KPI můžou vyjadřovat efektivitu jednotlivých oddělení (obchodní, marketingové a podobně). V rámci on-line marketingu lze zařadit pod KPI vše, co nějakým způsobem popisuje procento úspěšnosti marketingových strategií. Z prakticky nekonečného množství statistik je vhodné vybrat a pravidelně sledovat ty nejdůležitější v rámci konkrétního projektu.

Společnost si může například jako cíl stanovit, že dosáhne zvýšení svého obratu o 15%. Marketingové oddělení může navázat cílem, kdy bude chtít zvýšit konverzní poměr internetového obchodu o 10% a podobně.