Logotyp

Logotyp pochází ze spojení dvou řeckých slov logos (slovo) a typos (výraz). Volně přeloženo do dnešní doby jde o graficky upravený název společnosti, který neobsahuje žádný obrázek.

Naproti tomu logo je grafické ztvárnění názvu značky nebo instituce, která je doplněna o piktogram nebo jednoduchý obrázek. V českém jazyce označujeme logo jako grafickou značku.

Piktogram je jednoduchý obrázkový symbol, který funguje dobře sám o sobě, ale může doprovázet textovou část. Do Češtiny se překládá jako symbol nebo ikona.

Kritéria dobrého logotypu:

  1. Originalita

Nesmí být zaměnitelné s jinou značkou.

  1. Snadná zapamatovatelnost

K snazšímu pamatování přispívá výraznost a originalita. Zároveň tyto atributy nesmí kolidovat s estetikou.

  1. Identifikace

Jednoduchost a přitom rafinovanost. Jednoduchá loga jsou snadno zapamatovatelná a snáze si je uživatel spojí s danou značkou.

  1. Estetika

Vizuálně atraktivní logo je zárukou úspěchu. Líbivé obrázky si lidé rádi zapamatují.

  1. Kulturní přizpůsobení

Na mezinárodním poli je důležitá převoditelnost do dalších jazyků a kultur.

Potřebujete vlastní logo nebo logotyp? Využijte naše doplňkové služby.