Microsite

Microsite nebo také mikrostránka či minisite je samostatná webová stránka o malém rozsahu, která slouží jako podpůrný web k propagaci konkrétního produktu, služby, firmy apod. Cílem takové mikrostránky tedy není komplexně informovat o firmě nebo službách, ale zaměřuje se na jednu službu nebo produkt.

Microsite může být podpůrným on-line marketingovým doplňkem k hlavní webové stránce. Jejím účelem je poskytnout o konkrétní službě nebo produktu více podrobných informací než na hlavní webové stránce. 

Typicky se microsites využívají k představení a propagaci konkrétního produktu nebo služby. Jsou využívány také ke zveřejňování článků souvisejících s obsahem hlavní webové stránky, což kromě prodeje služeb nebo zboží poskytuje návštěvníkovi jistou přidanou hodnotu.

Microsite se může stát cílem řady konverzí.