MySQL

Pod zkratkou MySQL najdeme databázový server v jazyce SQL, pocházející ze Švédska. Najdeme ho u většiny webhostingů.

Jeho používání má řadu bonusů. Patří mezi ně například to, že se jedná o open source šířený zdarma. Výhodou je i vysoká rychlost a výkon, včetně výborné kompatibility s dalšími systémy. Nabízí také podporu v rámci hlavních platforem.

V současné době běží na MySQL značná část všech internetových webů a dalších projektů.

Nevýhodou je nedostatečná podpora složitější programátorských řešení, což lze částečně obejít pomocí skriptů.

Spolu s PHP skriptováním a serveme Apache se jedná o zvanou triádu.