Pop-up okno / vyskakovací okno

Pop-up okno nebo také vyskakovací okno je označení pro nové okno prohlížeče, které se otevře po načtení webové stránky, kterou částečně nebo úplně překryje. Pop-up okna jsou využívány především jako forma on-line marketingu, jedná se o různá reklamní sdělení, která vyzívají uživatele k další akci (např. sleva na základě zadaného emailu), případně mohou být použity jako nápověda nebo k zobrazování detailů fotografií.

Vyskakovací okna jsou pro uživatele velice obtěžující, většina moderních webových prohlížečů proto již dnes obsahuje filtry, které brání zobrazování pop-up oken.

Další zajímavé informace se dočtete na našem blogu.