Reklamní kampaň může být založena na několika finančních modelech. Jednou z možností je tzv. PPV. Termín pochází z anglické zkratky Pay Per View a v překladu znamená platbu za zhlédnutí. Inzerent platí za každé zobrazení reklamy. Většinou se tento model používá u bannerových reklam, ale lze jej využít i u textových.

Cena se většinou odvíjí od počtu zhlédnutí.

  • CPT – z anglického Cost Per Thousand, znamená platbu za tisíc zhlédnutí

Dalším modelem je také PPC nebo PPV.