Responzivní reklama

Responzivní reklama, jinak také přizpůsobivá reklama, je formát reklamy v Google Ads. Setkat se s ním můžeme ve vyhledávací i obsahové síti.

Obdobnou formu reklamy najdeme také u Skliku v obsahové síti pod názvem Kombinovaná reklama.

Responzivní reklamy jsou kombinací textu a grafiky. Sama se přizpůsobí velikosti reklamního okna. Není potřeba připravovat reklamu ve více velikostech. Při vytváření reklamní kampaně lze nahrát více variant textu a obrázků. Google následně vyzkouší nejrůznější varianty a vyselektuje ty úspěšnější, které zobrazuje častěji.

Pokračovat můžete na pojem responzivní design.