Zkratka USP pochází z anglického Unique Selling Propositon a můžeme ji přeložit jako jedinečný prodejní argument. Jedná se o prvek, kterým se daná firma výrazně liší od své konkurence. Něco, čím dokáže jako jediná zaujmout. Například pokud prodáváte ponožky, můžete mít stejnou nabídku jako desítky dalších e-shopů nebo můžete přijít s něčím originálním. Pokud budete jako jediní prodávat páry ponožek, kde se bude levá lišit od pravé, je to vaše USP.

Každá firma by si měla umět odpovědět na otázku, proč by si měl uživatel vybrat právě její produkt či službu. Tuto informaci by měla být schopna sdělit na webu během pár sekund a dále z ní těžit v rámci on-line marketingu a SEO.