Words of Mouth

Slovní spojení Words of Mouth bychom mohli do češtiny přeložit jako „osobní doporučení“. V praxi se jedná o šíření povědomí o produktech či službách prostřednictvím ústního podání či psanou formou.

Tento způsob propagace může vzniknout samovolně sdílením mezi uživateli nebo může být vyvolán uměle v rámci marketingové kampaně.

Výborným příkladem jsou například virální videa. Vypusťte na internet virální obsah a za chvíli o něm bude mluvit spousta lidí.

Words of Mouth se může stát skvělou součástí SEO nebo PPC.