Zboží.cz

Zboží.cz je známý český nákupní poradce a také srovnávač zboží na Internetu. Zboží.cz je jedna ze služeb, kterou vyvíjí Seznam.cz. Slouží k vyhledávání informací o nabízeném zboží na Internetu, které třídí do skupin, aby jejich vyhledávání bylo pro návštěvníky webu jednodušší a přehlednější.

Internetový prodejci se mohou na Zboží.cz zaregistrovat, umísťovat své nabídky na jejich stránky a zvýšit tak svůj prodej. Zboží.cz tedy není přímým prodejcem, ale pouhým zprostředkovatelem obchodů. Za každého přivedeného zákazníka ze serveru Zboží.cz e-shopy zaplatí od 1 Kč, což je minimální částka, kterou však lze libovolně navýšit a tím si získat přednostní pozici pro zobrazování na Zboží.cz

Rádi Vám pomůže se zaregistrováním Vašeho internetového obchodu na Zboží.cz.