10 tipů, jak správně vybrat doménu

Doména a tedy její pojmenování je v mnoha případech prvním styčným bodem s potenciálním zákazníkem. A i proto je tak důležité nepodcenit správný výběr názvu, který vás bude dále provázet vašim podnikáním. Ovlivní vnímání celého brandu, možnosti vyhledávání i zapamatovatelnost, stejně tak jako budování vztahu se zákazníky a důvěryhodnost celého projektu.

Na druhou stranu správnost výběru domény je velmi subjektivní a ovlivňuje ji spousta faktorů. Přesto vám však můžeme dát hned několik doporučení, kterými je dobré se řídit, abyste vybrali takový název, který bude nejrelevantnější pro svůj účel.

  1. Vyhněte se extrémně dlouhým názvům pro svou doménu. Přestože je možné registrovat i doménu, která má 63 znaků, ideální délka je přibližně do 10 znaků. Podstatné je to, aby se takový název dobře psal a byl snadno zapamatovatelný. Buďte struční a dejte si pozor na krkolomné složeniny.
  2. Pokud je plánovaný web určen pro české prostředí, volte koncovku .cz (a analogicky pro jiné země, např. .de, .at, .pl, ...). Pokud cílíte obecně na zahraniční trhy, pak vyberte koncovku .com či .eu.
  3. Pomlčka v doméně je spíše na obtíž, špatně se diktuje a hůře pamatuje.
  4. Čísla v doménovém názvu můžete použít, stejně jako jiné znaky, ale opět se raději vyvarujte těm, které mohou být při diktování vyloženy nejednoznačně.
  5. Ověřte, zda je vámi vybraná doména volná také na Facebooku nebo Twitteru, či jiných službách, které hodláte používat.
  6. Vyhněte se názvům, které by vás mohly obchodně omezovat.
  7. Pokud plánujete expanzi do zahraničí, vyhněte se i takovým názvům, které by vám to ztěžovaly nebo dokonce znemožňovaly.
  8. Poslouchejte své zákazníky, oni budou šířit vaše jméno.
  9. Snažte se vytvářenou doménu spojit s tím, co hodláte prodávat.
  10. Vyhněte se obecným výrazům, které jsou mnohdy používány i v jiném významu.

 

Co dělat, je-li zvolená doména již obsazena?

Pokud je doména očividně stará a nepoužívaná, můžete se ji pokusit odkoupit. Případně můžete zkusit zaměnit zamýšlenou koncovku za jinou, tedy použít místo .com třeba .cz. Vhodný název pro vaši doménu můžete získat také i přes takzvané doménové aukce.


Publikováno: 27. 5. 2020
Monika Škodová