Co umí nový Google Analytics 4

Na podzim roku 2020 byla spuštěna nová verze Google Analytics 4, zkráceně GA4. Software byl dříve známý pod názvem „App+Web“. Spolu s novou verzí přišla také řada nových funkcí, například tzv. cross-device measurement, neboli možnost lepšího měření aktivity uživatelů v rámci více zařízení. Uživatel nového nástroje má také možnost větší kontroly ohledně sběru osobních dat či automatizaci reportování.

Nový datový model založený na událostech přichází s novým způsobem přístupu v rámci měření, analýzy a reportování dat.

Proč vznikl Google Analytics 4?

Původní verze Univerzal Analytics byla spuštěna již v roce 2013 a jeho primárním účelem bylo měření webových stránek. V době, kdy byl software vypuštěn na trh, používala většina uživatelů k prohlížení webu počítače. V dnešní době jsou to z velké části mobilní telefony a další zařízení.

Aby bylo možné měřit aktivitu v rámci mobilních aplikací, bylo nutné použít Google Analytics pro Firebase nebo další analytické služby a bylo náročné sjednotit data týkající se procházení webových stránek a mobilních aplikací, aby je bylo možné nadále analyzovat.

Nová verze Google Analytics umožnila sjednocení uživatelských dat v rámci webu a mobilní aplikace do jedné jediné služby a udržet si přehled o aktivitě uživatelů napříč platformami.

Nový přístup umožňuje přesnější měření dat. Přesnější údaje pomohou marketérům v rámci důležitých rozhodnutí.

V čem se liší nová verze od Universal Analytics?

Universal Analytics byl primárně navržen pro měření relací neboli návštěv a zobrazení stránek (tzv. Pageviews). Události využíval jako doplňující údaje k zobrazení stránky. Každá interakce byla měřena v souvislosti s danou relací a konkrétním zobrazením stránky. V rámci toho vznikla například metrika Bounce rate, průměrná doba strávená na stránce a počet stránek na relaci.

Vedle toho Google Analytics 4 používá systém založený na parametrech a událostech. Ať udělá uživatel na webu cokoli, tato interakce je zaznamenána jako událost. Skrze každou událost můžou být zaznamenána specifická data, která lze dále segmentovat a následně lze na základě nich vytvářet publika pro reklamní systémy a vytvořit si vlastní konverze.

Nové funkce v Google Analytics 4

Při měření je kladen důraz na chování konkrétního uživatele v rámci aplikace či webové stránky v reálném čase. U každého uživatele lze sledovat v čase všechny jeho aktivity na webu od momentu návštěvy po konverzi. Do téhle časové osy spadá nejen čas strávený na webu, ale také v mobilní aplikaci nebo ve vašem CRM.

Zrušení vazeb mezi relací, událostmi a návštěvou umožnilo lepší segmentaci dat a aplikování složitějších analýz a strojového učení.

Další novou funkcí je možnost efektivněji měřit jednotlivé události napříč více zařízeními, tzv. cross-device. Funkci využijete v momentě, kdy uživatel navštíví web například z mobilního telefonu a následně z počítače nebo z notebooku. Předpokladem pro získání těchto hodnot je souhlas uživatele se sběrem dat a jeho povolení personalizace reklam v rámci Google účtu.

Stále častěji se setkáváme s používáním mobilních telefonů v rámci uživatelské cesty. Při sběru dat z webu i aplikací lze sledovat chování uživatelů napříč platformami, tzv. cross-platform. GA4 umožňuje mít všechna data na jednom místě.

V rámci původní verze jste se mohli setkat s tzv. „insights“, česky statistikami. Ty se týkaly například informací ohledně změn v rychlosti stránek nebo změny návštěvnosti v rámci konkrétního zdroje. Google Analytics 4 sbírá data z více dimenzí, což umožňuje vytvoření přesnějších a detailnějších statistik. Součástí GA4 jsou také tzv. prediktivní metriky, schopné do jisté míry předpovídat akce uživatele včetně pravděpodobnosti dokončení nákupu nebo odhadu budoucích tržeb.

GA4 má mnohem lépe odladěný sběr dat v souvislosti s ochranou osobních údajů v rámci GDPR či CCPA. Měření dat může být upraveno na základě souhlasu uživatele. Novinkou je také možnost vymazání dat z GA na základě uživatelské žádosti.

Součástí verze zdarma je také několik funkcí, které byly dříve placené v rámci GA 360. Vzhledem k vysokému poplatku 150 000 $ ročně to bylo pro mnohé nedostupné. Nyní má uživatel v základu mnohem více možností.

Potřebujete pomoci s nastavením Google Analytics 4 pro maximální přínos vašemu podnikání? Hledáte profesionální SEO či vedení PPC kampaně? Neváhejte se na nás obrátit. Rádi se s vámi podíváme na váš projekt a navrhneme optimální řešení.

Neváhejte nás kontaktovat

Publikováno: 26. 5. 2021
Blanka Kochová