UX copywriting

Co je UX copywriting

Ve zkratce je UX copywriting odvětvím klasického marketingového copywritingu, zabývající se tím, aby co nejvhodnějším způsobem uživateli sdělil co, jak a proč to má udělat. Úspěšný UX copywriter pracuje nejen s textem, ale také s lidskou psychologií, která mu práci usnadní. Oproti klasickému copywritingu je méně nápadný. Přednost zde má funkčnost a přímost před originalitou.

Příkladem UX copywritingu je například nejrůznější vyplňování smluv nebo formulářů. Text klientovi sděluje, co vše a proč bude potřebovat, jaké údaje a jakým způsobem má kam vložit, za jak dlouho bude kontaktován nebo se dočká konkrétního výsledku. Jakým způsobem lze od smlouvy odstoupit, co k tomu bude potřebovat a tak dále.

Text musí být především jednoduchý, snadno pochopitelný a bez zbytečných odborných výrazů. Podpořit by měl také zavedený styl komunikace značky, ale nikdy na úkor srozumitelnosti textu. Vycházet můžete přímo z rozhovorů s klienty, abyste jim usnadnili komunikaci a samotný proces. Někdy je vhodné vytvořit více textových variant, které postupně otestujete a upravíte podle zpětné vazby vhodného počtu klientů. Pomoci si můžete klíčovými slovy nebo jakýmikoli záznamy komunikace z dřívější doby, které má značka uloženy.

Co tedy UX copywriter dělá?

UX copywriter vám pomůže s celou řadou textů.

  • Napíše e-maily, které vedou klienta k další interakci jako je dokončení registrace, vyplnění formuláře a podobně.
  • Připraví SMS zprávy, které budou mít správnou délku, diakritiku a snadno se zobrazí na všech typech mobilních telefonů.
  • Napíše potvrzovací, chybové a stavové hlášky typu „E-mail je již zaregistrovaný“.
  • Navrhne texty dialogových oken a tlačítek včetně popisků.
  • Připraví statické i dynamické texty pro formuláře.

UX copywriter a design

Úspěšný UX copywriter by měl mít přesah také do designu. Mnohdy je k projektu přizván spolu s designérem. Měl by mít cit pro kompozici a vizuální prvky, aby dokázal uživatele co nejlépe provést konkrétní aplikací nebo webem, případně odhalit nedostatky a poskytnout grafikovi zpětnou vazbu. Hodit se mu budou také základy práce s některými grafickými nástroji, což mu osnadní komunikaci s grafikem.

Aby dokázal co nejlépe pojmout postup konkrétním prostředím, využije také psychologii, která je často klíčová a s UX copywritingem přímo souvisí.

Psychologie

S UX copywritingem je úzce spojena také behaviorální psychologie. Je to obor vysvětlující co a proč lidé/uživatelé dělají. Nazvat ji můžeme také psychologií chování.

Důležitá je také kognitivní psychologie, která se zabývá pamětí, myšlením a pozorností.

Lidská mysl nedokáže v jeden moment udržet více náročných bodů, proto je potřeba uživatele příliš nezahltit složitými texty. Informace je potřeba dávkovat průběžně a nechat uživatele, aby je postupně zpracoval. Například při vyplňování registrace ho provádíte postupně jednotlivými kroky, než abyste hned na začátku vypsali deset kroků dopředu.

Text by také neměl být zbytečně složitý. Pochopit by ho měli i lidé s menším logickým myšlením nebo nižším inteligenčním kvocientem. UX copywriter by se měl zaměřit na konkrétní cílovou skupinu a přizpůsobit jí slovní zásobu textu. Lepší je volit vždy prostý jazyk a zbytečně text nekomplikovat. Důležité je také vnímání textu. Čtenář by se v něm při čtení neměl ztrácet. Správně napsaný UX text by se měl vyvarovat zbytečně dlouhým nadpisům, složitým souvětím a příliš dlouhým odstavcům.

V neposlední řadě lze pracovat také s Foggovým modelem chování, složeným z motivace, schopnosti a výzvy. Text by měl uživatele především motivovat, aby měl chuť dojít k cíli, kterým může být například registrace v konkrétní aplikaci. Následně by mu měl nabídnout pomoc, která ho provede celým procesem a dát mu všechny potřebné informace, které k registraci potřebuje. S tím je spojena také výzva. Uživatel je denně zahlcen množstvím informací, a pokud se má pustit do něčeho nového a věnovat tomu čas i pozornost, výzva musí být správně postavena.

Hledáte vhodného UX copywritera, který se postará o váš projekt? Rádi s vámi vše probereme a navrhneme vhodná řešení.

Neváhejte nás kontaktovat

Publikováno: 18. 8. 2021
Blanka Kochová