Google - zásady reklamy

Stejně jako všichni poskytovatelé reklamy, i Google je povinen řídit se zákony dané země, omezujícími či zakazujícími propagaci některých produktů a služeb. K tomu se váže celá řada jeho vlastních nařízení a přísná kritéria ohledně finální podoby reklamy. Samotný Google kontroluje obsah reklam prostřednictvím automatického systému, ale také manuálně. Některé služby či chování jsou zcela zakázané, bez výjimek. Patří mezi ně:

 • Padělané zboží – Google neumožňuje ve svých kampaních prodej či propagaci padělaného zboží včetně produktů napodobujících ochranné známky nebo logo jiné značky.
 • Produkty a služby – zakázaná je také propagace služeb či produktů, které mohou způsobit zranění nebo škodu na majetku. Jako příklad můžeme uvést pyrotechniku nebo rekreační drogy.
 • Nemorální chování – zapovězena je i propagace služeb či produktů, které nabádají k nemorálnímu chování. Například prodej padělaného softwaru nebo informace pro hackery, umělé zvyšování návštěvnosti webu a podobně. Reklama nesmí obsahovat ani vulgární nebo jiné prvky.

K poslednímu bodu se váže několik zakázaných postupů. Patří mezi ně zneužívání reklamní sítě jako je například zastírání skutečné cílové adresy nebo cílení na web, který uživatele ihned přesměruje jinam. Hlídáno je také nakládání s osobními informacemi, které u nás reguluje GDPR. Zakázáno je záměrné zkreslování informací.

Některá konkrétní odvětví trhu jsou omezena v možnosti propagace v Google Ads, pojí se s mnoha výjimkami nebo jsou zcela zakázána. Uveďme si ta nejdůležitější.

Alkoholické nápoje a tabák

Reklama na alkoholické nápoje smí být zobrazena v případě, že dodržuje několik zásad a není určena uživatelům mladším 18-ti let. Podle stanoviska Googlu do této kategorie spadá reklama, která propaguje alespoň jeden alkoholický nápoj a na cílovém webu nebo v aplikaci je možný přímý nákup.

Konkrétní povolený obsah se liší podle zákonů dané země. U nás je propagace alkoholu povolena. Některá omezení jsou platná pro všechny inzerenty:

 • Reklama nesmí cílit na uživatele mladší 18-ti let
 • Kampaň nesmí naznačovat, že by alkohol mohl zvyšovat sportovní, sexuální nebo jiné výkony, případně, že by jeho konzumace vedla k lepšímu postavení ve společnosti
 • Alkohol nesmí být propagován pro své ozdravné nebo léčebné účinky
 • V reklamě se nesmí objevit nabádání k řízení pod vlivem alkoholu
 • Zapovězeno je nabádání k nestřídmému pití alkoholu

Reklamy na alkohol mohou být zobrazeny na platformách Google Ads, EdWords Express, YouTubeAdMob či Google Ad Manager. Zobrazeny mohou být v obsahové i vyhledávací sítí, případně v rámci AdManager na partnerských webech. Zapovězeny jsou reklamy v Gmailu či dynamické reklamy ve vyhledávání.

Reklama na tabák a výrobky obsahující tabák není povolena vůbec, včetně elektronických cigaret.

Výbušniny, zbraně a další

Samostatnou kategorií jsou služby a produkty, které mohou vést k fyzickému či psychickému poškození zdraví. Povoleny nejsou:

 • Výbušniny, nože, rekreační drogy (LSD, marihuana, lysohlávky a podobně)
 • Střelné zbraně (včetně těch určených pro rekreační či sportovní střelbu)
 • Důležité komponenty střelných zbraní, mající značný vliv na jejich funkčnost

Výjimku tvoří komponenty zvyšující bezpečnost střelných zbraní.

Zdroj: Pixabay.com ID 2026817

Obsah pro dospělé

Reklama s obsahem pro dospělé musí dodržovat právní předpisy a určité zásady společnosti Google. V určitých formách smí být zobrazena za předpokladu, že není určena nezletilým uživatelům. Reklama je zobrazena vždy pouze na základě vyhledávacích dotazů. Povoleno je následující:

 • Kampaň smí propagovat seznamky cílené na uživatele hledající intimní známost
 • Večírky, festivaly filmů pro dospělé a striptýzové kluby
 • Za určitých podmínek mohou být zobrazeny intimní části těla (v tomhle je Google benevolentnější než Seznam)
 • Reklama na sexuální pomůcky je povolena
 • Kosmetické služby nabízející například zvětšení prsou a podobně
 • Povolen je také obrazový a textový obsah s erotickou tematikou

Reklama pro dospělé může být zobrazena prostřednictvím Google Ads. Povolena není na platformách AdMob, Google Ad Manager či YouTube.

Zdroj: Pixabay.com ID 4859140

Autorská práva (obsah) a padělky

Zásady týkající se autorských práv se vždy řídí předpisy dané země. Některé zásady jsou pro všechny stejné:

 • Povolena není propagace neoprávněného sdílení her, audio knih, filmů a podobně
 • Zakázána je také propagace nelegálních kopií softwaru, CD, DVD atd.
 • Povoleny nejsou ani nástroje odstraňující ochranu chránící autorská práva technologií DRM

Povolena není ani reklama na padělané zboží. Spadají sem produkty, které lze označit jako kopie či imitace nebo repliky, které jsou na trhu reprezentovány jako originální výrobky spadající pod značku někoho jiného.

Obsah pro dospělé

Reklama s obsahem pro dospělé musí dodržovat právní předpisy a určité zásady společnosti Google. V určitých formách smí být zobrazena za předpokladu, že není určena nezletilým uživatelům. Reklama je zobrazena vždy pouze na základě vyhledávacích dotazů. Povoleno je následující:

 • Kampaň smí propagovat seznamky cílené na uživatele hledající intimní známost
 • Večírky, festivaly filmů pro dospělé a striptýzové kluby
 • Za určitých podmínek mohou být zobrazeny intimní části těla (v tomhle je Google benevolentnější než Seznam)
 • Reklama na sexuální pomůcky je povolena
 • Kosmetické služby nabízející například zvětšení prsou a podobně
 • Povolen je také obrazový a textový obsah s erotickou tematikou

Reklama pro dospělé může být zobrazena prostřednictvím Google Ads. Povolena není na platformách AdMob, Google Ad Manager či YouTube.

Autorská práva (obsah) a padělky

Zásady týkající se autorských práv se vždy řídí předpisy dané země. Některé zásady jsou pro všechny stejné:

 • Povolena není propagace neoprávněného sdílení her, audio knih, filmů a podobně
 • Zakázána je také propagace nelegálních kopií softwaru, CD, DVD atd.
 • Povoleny nejsou ani nástroje odstraňující ochranu chránící autorská práva technologií DRM

Povolena není ani reklama na padělané zboží. Spadají sem produkty, které lze označit jako kopie či imitace nebo repliky, které jsou na trhu reprezentovány jako originální výrobky spadající pod značku někoho jiného.

Ochranné známky

Na téma autorských práv v reklamě můžeme navázat tématem ochranných známek. Ochranná známka může být v textové části reklamy použita pouze za určitých předpokladů:

 • Vstupní stránka distributora představuje služby a produkty, které s ochrannou známkou souvisejí
 • Vstupní stránka informačního webu umožňuje nákup a poskytuje potřebné informace o produktech či službách

Povoleno není následující:

 • Reklamy nesmí odkazovat na ochrannou známku z pohledu konkurence
 • Vstupní stránka nesmí chtít od uživatele příliš velké množství údajů

Z reklamy musí být na první pohled jasné, zda reprezentuje informační web, na který odkazuje nebo samotného distributora. Povoleno je také použití ochranné známky autorizovanými inzerenty.

Zobrazení reklamy cílené na Evropskou unii a oblast Evropského sdružení volného obchodu podléhá předpisům pro použití ochranných známek v klíčových slovech a textech. Google však klíčová slova z tohoto pohledu nekontroluje, pouze na základě stížnosti. Stejně tak není kontrolováno zobrazení v subdoménách viditelných URL stránek.

Finanční produkty a služby

Google definuje finanční produkty a služby jako vše, co souvisí s investováním peněz a jejich správou. Spadá sem také individuální poradenství a oblast kryptoměn. Povolena není reklama na binární opce. Důležité je vždy dodržet předpisy dané země, například nutnost zobrazit některé informace. V případě nedodržení zásad budete varování sedm dní před možným pozastavením účtu. Pro všechny platí povinnost:

 • Poskytnout správné kontaktní údaje na společnost, kterou propagují
 • Zveřejnit všechny související poplatky (údaje musí být okamžitě viditelné, nelze je zobrazit například až po najetí myší)
 • Při odkazu na doporučení třetí stranou musí být uvedena akreditace

Zdroj: Pixabay.com ID 6595539

Osobní půjčky

Do osobních půjček spadají například půjčky před výplatou či zastavárny. Nepatří sem hypotéky, studentské půjčky či kreditní karty. V inzerci není povoleno:

 • Nesdělit informaci o minimální a maximální době, kdy je nutné půjčku splatit
 • Neuvedení RPSN (maximální roční sazba nákladů)
 • Neuvedení příkladu celkové ceny, kterou klient zaplatí, včetně všech poplatků
 • ování s kryptoměnami kromě výjimek, které jsme si popsali výše
 • Inzerce porovnávající vydavatele kryptoměn

Hypotéky a zástava nemovitostí

Povoleno není následující:

 • Nabídnuta nesmí být záruka úpravy půjčky před realizováním zástavního práva
 • Nesmíte požadovat zaplacení poplatků předem, pokud nejste advokátní kancelář
 • Žádat po majiteli nemovitosti převod vlastnických práv
 • Vyzývat uživatele k obejití poskytovatele půjčky
 • Nabízet odkoupení domu za výrazně nižší částku, než je cena na trhu
 • Navádět uživatele k tomu, aby nevyužil právníka, úvěrového poradce či další služby

Další produkty a služby

Povoleny jsou také následující reklamy:

 • Zaplacení dluhů a sjednání snížené paušální platby s věřiteli
 • Správa dluhů a sjednání snížených plateb, úroků či poplatků
 • Těžba kryptoměn za předpokladu výslovného souhlasu uživatele
 • Burza kryptoměn

Povoleno není:

 • Přímá nabídka digitální měny a prodej tokenů kryptoměn
 • Propagace prodeje a nákupu, případně obchodování s kryptoměnami kromě výjimek, které jsme si popsali výše
 • Inzerce porovnávající vydavatele kryptoměn

Zdroj: Pixabay.com ID 25637

Hazardní a jiné hry

Reklama na hazardní a jiné hry je povolena v několika podobách:

 • Offline – kamenná kasina, pokerové turnaje a další
 • Online – hry o skutečné peníze (například sázení či slosovací hry), šachové turnaje a podobně

Abyste mohli propagovat kasinové hry za účelem zábavy, musíte mít nejprve certifikát Google Ads. Zároveň nesmíte cílit na nezletilé uživatele. Při propagaci kasinových her není dovoleno zobrazit reklamu na hazardní hry, kde je možné vyhrát skutečné peníze.

Reklamy na hazardní hry jsou zobrazovány v rámci Google Ads, AdWords Express, YouTube, Ad Mob a obsahové a vyhledávací síti. Nenajdete je v Google Ad Manager. Nelze je propagovat prostřednictvím Gmailu či v Nákupech Google.

Léky a zdravotní péče

Léky na předpis můžou být propagovány pouze v některých zemích. Česká republika mezi ně nespadá. U nás lze propagovat pouze volně prodejné léky. Pokud vlastníte internetovou lékárnu, musíte pro možnost inzerce získat certifikaci Googlu, závislou na registraci u Ministerstva zdravotnictví. Společnost Google neumožňuje zveřejnit následující:

 • Produkty, které obsahují rostlinu chvojník
 • Produkty obsahující lidský hormon choriogonadotropin
 • Prezentace experimentální léčby
 • Reklama nesmí o volně prodejných produktech tvrdit, že jsou stejně účinné jako ty na předpis
 • Produkty, které nebyly oficiálně schváleny a přitom tvrdí, že jsou účinné při léčbě či prevenci
 • Propagace domácích testů HIV
 • Zobrazena nesmí být ani reklama na pomoc závislým

Personalizovaná reklama

Personalizovaná reklama je inzerce zobrazovaná na základě údajů o on-line aktivitách jednotlivých uživatelů. S osobními údaji uživatelů je potřeba nakládat podle GDPR a také dodržet několik zásad Googlu při přípravě reklamních kampaní. Patří mezi ně následující:

 • Dovoleno není zobrazení reklamy, která obsahuje údaje, vedoucí ke zjištění totožnosti (výjimkou jsou nástroje společnosti Google, které byly vyvinuty za tímto účelem)
 • V reklamě nesmí být naznačeno, že znáte údaje, díky kterým můžete zjistit totožnost uživatele
 • Společnost Google od vás nesmí obdržet informace o přesné poloze uživatele, aniž by s tím předem souhlasila
 • Reklama nesmí těžit z těžké životní situace uživatele, jeho životního či náboženského přesvědčení a sexuální orientace
 • Nesmí být etnicky či rasově orientovaná nebo zaměřená na určité sociální skupiny

Personalizovaná reklama neumožňuje inzerci některých oblastí trhu. Patří sem:

 • Alkoholické nápoje, léky na předpis
 • Reklama nesmí hledat účastníky pro klinické studie
 • On-line a off-line hazardní hry včetně kasin a dalších a to i v případě, že se nehraje o peníze
 • Zakázané je také sbírání informací o uživatelích, kterým je méně než 13 let

Další zakázané služby či produkty

Kromě výše uvedeného jsou zapovězeny také reklamy pro některé další služby a produkty. Patří mezi ně:

 • Finanční příspěvky – prostřednictvím reklamy o ně mohou žádat pouze charitativní organizace, která má daňovou výjimku či politické strany
 • Software zdarma – reklama musí odkazovat na oficiální zdroj
 • Hovory – propagace přesměrování a nahrávání hovorů
 • Kauce – financování kaucí
 • Dokumenty a služby – zakázána je propagace služeb, které vedou k získání informací či dokumentů, které stát nabízí volně k dispozici
 • Podání žádosti – nabízet nesmíte ani pomoc s vyplněním žádosti o službu, kterou stát nabízí
 • Vstupenky – při prodeji vstupenek na živé akce musíte mít potřebnou certifikaci
 • Padělky – reklama nesmí nabízet padělání pasů, občanských průkazů či jiných dokladů
 • Nepoctivé jednání – nabízené služby či produkty nesmí uživatele vést k nepoctivému jednání

Zdroj: Pixabay.com ID 6163908

Požadavky na cílovou stránku

V neposlední řadě jsou důležité také požadavky na cílovou stránku, které musí daný web splňovat. Patří mezi ně následující body:

 • Cílový web nesmí omezovat přístup ke konkrétnímu obsahu (například přemírou vyskakovacích oken)
 • Reklama nesmí cílit na nefungující webové stránky
 • Cílová stránka nesmí primárně přesměrovat uživatele jinam
 • Reklama nesmí primárně spouštět stahování nebo vést na soubor či e-mailovou adresu
 • Cílový web nesmí být zaměřen primárně na zobrazování obsahu
 • Reklama by měla jasně sdělovat, kam uživatele přesměruje
 • Obsah webu nesmí být kompletně převzatý z jiné stránky

U specifických či sporných odvětví inzerce doporučujeme před spuštěním kampaně prostudovat zásady samotného poskytovatele reklamy, v tomhle případě Googlu a podívat se také na předpisy ze strany státu.

Potřebujete poradit s reklamou na Googlu? Rádi s vámi probereme vaši představu a navrhneme vhodné řešení.

Neváhejte nás kontaktovat