Brněnské ovzduší, Statutární město Brno

Na tomto webu můžete najít veškeré informace o kvalitě ovzduší v Brně. Díky stanicím, které automaticky měří, máte nejaktuálnější informace.

Moduly na míru:

  • Napojení na monitorovací stanice
  • Napojení na server ČHMI pro získání meteo veličin
  • E-mailingový systém pro rozesílání newsletterů
  • Import historických dat měření škodlivin

  Zobrazit web