ACCA / DAGMAR

Jedná se o jeden z mnoha modelů definovaných v rámci marketingové komunikace. Tento přístup definoval Russell H. Colley již v roce 1961. Setkat se můžete také s názvem spektrum DAGMAR.

V rámci teorie ACCA projde zákazník čtyřmi body, než skutečně nakoupí.

  1. Awareness (Povědomí) – produkt nebo služba je představen lidem, dostává se do jejich povědomí a zároveň je potřeba se jim opakovaně připomínat.
  2. Comprehension (Pochopení) – propagace bonusů spojených s produktem nebo službou, detailnější prezentace.
  3. Conviction (Přesvědčení) – zde už vytváří reklama zájem a přechází do personalizace, tedy do podoby produktu určeného přímo pro každého jednoho klienta, který se s ním ztotožní. V tomto bodě mohou být vyzdviženy další přednosti.
  4. Action (Akce) – zde už je potřeba popostrčit uživatele k poslednímu kroku, kterým je nákup.

Dalším modelem je například AIDA.

Nákup v on-line prostředí může být jednou z požadovaných konverzí.