AIDA / AIDYA / AIDAS

AIDA je dnes již překonaným modelem, který popisuje proces, podle kterého by měla fungovat optimální reklama. Tato teorie byla vytvořena na přelomu 19. a 20. století. Jejím autorem je Elmo Lewis (1972 – 1948), známý americký průkopník reklamy.

Zkratka AIDA pochází ze čtyř anglických slov, popisujících jednotlivé fáze, podle nichž by měla reklama postupně probíhat.

  • A - attention - divák zaměří svou pozornost na reklamu.
  • I - interest - budoucí zákazník se chce o produktu dozvědět další informace.
  • D - desire - reklama sděluje divákovi výhody produktu. Ten pocítí touhu jej vlastnit.
  • A - action - reklama přiměje diváka k nákupu či objednávce.

Model je teoretický a v praxi příliš nefunguje už jen kvůli svému výraznému zjednodušení. Teorie nebere v úvahu jednotlivé typy zákazníků a jejich způsob nakupování.

Setkat se můžeme také s modelem AIDYA či AIDAS, kdy „Y“ v první variantě značí slovo „YES“, tedy moment rozhodnutí a „S“ ve variantě druhé výraz „satisfaction“, tedy uspokojení. Předpokládá se, že spokojený zákazník produkt dále doporučí.

Dalším modelem je například ACCA.

Zajímavým modelem v rámci marketingové komunikace je například ACCA / DAGMAR.