Angular

Jedná se o framework (nebo-li softwarovou strukturu sloužící v podobě podpory během vývoje a organizace dalších softwarových projektů), který je určen pro vývoj single page aplikací, které jsou postaveny na JavaScriptu a dále na jeho nadstavbě, tzv. TypeScriptu.

Angular vznikl v roce 2010 pod názvem AngularJS pod vedením společnosti Google a funguje jako open source. Jeho výraznou výhodou je podpora MVC architektury v rámci aplikací, které pomáhá testovat. Ve svém základu je postaven na tzv. data bindingu, tedy vkládání specifických značek v podobě HTML. Ty pak Angular přejímá jako příkazy.