HTML je zkratkou obsahující slova HyperText Markup Language. Jedná se o jazyk, který se používá při tvorbě internetových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy. Tento značkovací jazyk umožňuje publikaci textů na webu.

Skládá se z množství značek nebo takzvaných tagů. Mezi značky jsou vloženy části textu, které udávají význam a názvy značek a jejich vlastnosti jsou uzavřeny do úhlových závorek <>.