API je zkratka pro Application Programming Interface používaná v IT prostředí. Programátoři využívají při tvorbě aplikací a softwaru určité rozhraní (soubor funkcí, procedur, knihoven), a právě to je API. Jednoduše řečeno, jde o rozhraní pro aplikace.

Díky tomu se mohou aplikace vzájemně propojit a vyměňovat si informace, což umožňuje rychlý přenos velkého množství dat. Zároveň nabízí velký prostor pro automatizaci.

Další zajímavé pojmy související s vývojem aplikací jsou například scrollování a QR kód.